?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 工程漆加?- 遵义新花岗腻子有限公?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <link href="/template/zynzf/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="topline"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“遵义新花岗d有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.173864.live','工程漆加?- 遵义新花岗腻子有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24188/stat/"></script> </div> </div> </div> </div><!--end topline--> <div class="top"> <div class="logo"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="457" height="99"> <param name="movie" value="/template/zynzf/images/logoflash.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/zynzf/images/logoflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="99" wmode="transparent"></embed> </object></div> <div class="search"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search-panel"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误入商品关键词'}" size="34"/> <div class="dropItem"> <input type="text" value="站内" readonly="readonly" class="drop" id="in" /> <span id="sel" class="anc"><img src="/template/zynzf/images/in_but.jpg"></span> <ul class="options show" id="content"> <li><span><a href="javascript:void(0)">站内</a></span></li> <li><span><a href="javascript:void(0)">站外</a></span></li> </ul> </div> <input type="submit" value="?? class="search-submit"> </form> </div> </div> <!--end topright--> <div class="clear"></div> </div><!--end top--> <div class="clear"></div> <!--start menu--> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" >关于我们</a></li> <li><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/supply/" >产品展示</a> <dd> <dl><a href="/rjqjl/" title="乌漆系?>乌漆系?/a></dl> <dl><a href="/zdq/" title="真石?>真石?/a></dl> <dl><a href="/qmtl/" title="墙面涂料">墙面涂料</a></dl> <dl><a href="/nzf/" title="d_?>d_?/a></dl> <dl><a href="/sxtl/" title="水性涂?>水性涂?/a></dl> <dl><a href="/wqtl/" title="外墙涂料">外墙涂料</a></dl> <dl><a href="/nqtl/" title="内墙涂料">内墙涂料</a></dl> </dd> </li> <li><a href="/download/" >工程案例</a></li> <li><a href="/about/about3.html" >加入我们</a> <dd> <dl><a href="/about/about2.html" title="工程漆加?>工程漆加?/a></dl><dl><a href="/about/about3.html" title="装修公司加入">装修公司加入</a></dl><dl><a href="/about/about4.html" title="装修漆加?>装修漆加?/a></dl> </dd> </li> <li><a href="/about/about5.html">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> </div> <!--end menu--> <div class="clear"></div> <div style="width:100%"> <img src="/template/zynzf/images/ad1.jpg" width="100%"> </div> <div class="ban_bottom"></div> <div class="clear"></div><!--start main--> <div class="main"> <!--start 左侧--> <div class="left"> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>关于我们</h2></div> <div class="listcon"> <dd><a href="/about/" target="">公司概况</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" target="">工程漆加?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" target="">装修公司加入</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" target="">装修漆加?/a></dd> <dd><a href="/about/about5.html" target="">在线留言</a></dd> </div> </div> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>产品分类</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/rjqjl/">乌漆系?/a></dt> <dt><a href="/zdq/">真石?/a></dt> <dt><a href="/qmtl/">墙面涂料</a></dt> <dt><a href="/nzf/">d_?/a></dt> <dt><a href="/sxtl/">水性涂?/a></dt> <dt><a href="/wqtl/">外墙涂料</a></dt> <dt><a href="/nqtl/">内墙涂料</a></dt> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <!--start 联系我们--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>联系我们</h2></div> <div class="listcon"> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">联系人:</span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">何先?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">电话Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">13508512042</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">401838498@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">www.173864.live</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">地址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">贵州省遵义县三岔镇庆q居寨婆?8?/span> </p> </div> </div> <!--end 联系我们--> </div><!--end 左侧--> <!--start 右侧--> <div class="right"> <div class="title"><h2>工程漆加?span></span></h2> <div class="location">您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/about/about2.html">工程漆加?/a></div></div> <div class="content"> <span style="font-size:32px;font-family:SimSun;">共同开?同赢财富</span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">三大政策助胦?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">1、强力启市——徏材品中最具发展潜力和前景的一,享有"建材下乡"政策下的强大号召力以及巨大市场潜力,加盟首批q货高额补脓Q另附业务培训手册,高配额广告强势启市?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">2、共担风险——多q技术实力篏U,1000多家大型工程采用的高品质保证Q与客户荣i与共共担风险的决心?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">3、全力支持——免费资料发放、免Ҏ漆提供、免Ҏ板提供、免费现场打栗免Ҏ术咨询?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">三大市场支持</span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">1、大品牌——著名笑星陈寒柏代言Q从CCTV到地方电视台以及各类媒体全方位立体化传播与渗透!专业的市场推qK伍,高比率推q费用,制定准确C的推q策略?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">2、高品质——全自动化的生U,技术力量雄厚的研发队伍Q确保品性能优异Q质量稳定。h格承诺,保证产品L对的市场h与品质的双重高性h比?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">3、高效率——流的服务质量,完善的售前咨询、售中协助、售后服务,保障您的工程q度和质量?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">两大渠道联合开?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">1、专业团队联合当地实力——啄木鸟专业的销售、服务、技术团队配合,提高当地誉度?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">2、专业h员联合优Ul销商——配备高素质的业务h员和技术服务h员,让您的业务开展更高效Q业l增长更快速。优Ul销商可获得公司额外的高奖励Q做花岗涂料漆前途无量?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">专业培训指导</span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">理培训支持Q专业培训讲师对队伍Q对产品、业务、技术、服务等斚wq行培训?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">战略合作政策保障财富持箋</span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">{v3-5q经销权保证,实现花岗涂料厂有您,您要花岗涂料厂的合作战略?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">只要您有QQ何与工程相关资源、信息即可加入我们,一起开拓广阔胦富之路!</span><br /> </div> <!--end content--> </div> <!--end 右侧--> </div> <!--end main--> <div class="clear"></div> <!--foot--> <div class="footbg"> <div class="foot"> <div class="footbox"> <div class="footnav"> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> | <a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="#top">回到剙</a> | <a href="/4g/">手机|站</a> | <a href="/sitemap.html">XML地图</a></div> <div class="contact"> 地址Q贵州省遵义县三岔镇庆远居寨婆岭28?   全国咨询热线Q?3508512042   联系人:何先?/div> <div class="copyright"> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-10-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a target="_blank" rel="nofollow" >黔ICP?5016009?1</a> <br /> Copyright© <a href="http://www.173864.live">www.173864.live</a>  <a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义d_?/a>,<a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义内外墙腻子粉</a>?a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义涂料</a>{?Ƣ迎来电咨询. <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1256801264'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php%3Fid%3D1256801264%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <p> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=chishui" title="赤水" target="_blank" rel="nofollow">赤水</a> <a href="/city_index.aspx?city=huichuanqu" title="汇川? target="_blank" rel="nofollow">汇川?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongzixian" title="桐梓? target="_blank" rel="nofollow">桐梓?/a> <a href="/city_index.aspx?city=suiyangxian" title="l阳? target="_blank" rel="nofollow">l阳?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zhenganxian" title="正安? target="_blank" rel="nofollow">正安?/a> <a href="/city_index.aspx?city=fenggangxian" title="凤岗? target="_blank" rel="nofollow">凤岗?/a> <a href="/city_index.aspx?city=honghuagangqu" title="U花岗区" target="_blank" rel="nofollow">U花岗区</a> <a href="/city_index.aspx?city=meitanxian" title="湄潭? target="_blank" rel="nofollow">湄潭?/a> <a href="/city_index.aspx?city=renhuai" title="仁怀" target="_blank" rel="nofollow">仁怀</a> <a href="/city_index.aspx?city=yuqingxian" title="余庆? target="_blank" rel="nofollow">余庆?/a> <a href="/city_index.aspx?city=xishui" title="习水" target="_blank" rel="nofollow">习水</a> </p> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </div> </div></div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu li').hover(function(){ $(this).find('dd').show(); }, function(){ $(this).find('dd').hide(); }) }) </script> <!--foot--> <a href="http://www.173864.live/"><span class="STYLE1">ݿ©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.767248.tw">ʱʱԤ</a> <a href="http://www.394943.tw">˷ͧôץ3</a> <a href="http://www.557937.tw">˷ͧҵ</a> <a href="http://www.337564.tw">ຣ3ذװ</a> <a href="http://www.oeboec.tw">ֿ©ʲô˼</a> <a href="http://www.402310.tw">ѶԿعƱ</a> <a href="http://www.418657.tw">11ѡ5</a> <a href="http://www.565126.tw">ʮһѡ©һţ</a> <a href="http://www.ujopzt.tw">ţţƻƽ̨</a> <a href="http://www.059879.tw/">Ʊƽ̨ĸ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>