?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 遵义涂料_遵义d_厂家_遵义内外墙腻子粉批发-遵义新花岗腻子有限公?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <link href="/template/zynzf/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="topline"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“遵义新花岗d有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.173864.live','遵义涂料_遵义d_厂家_遵义内外墙腻子粉批发-遵义新花岗腻子有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24188/stat/"></script> </div> </div> </div> </div><!--end topline--> <div class="top"> <div class="logo"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="457" height="99"> <param name="movie" value="/template/zynzf/images/logoflash.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/zynzf/images/logoflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="99" wmode="transparent"></embed> </object></div> <div class="search"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search-panel"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误入商品关键词'}" size="34"/> <div class="dropItem"> <input type="text" value="站内" readonly="readonly" class="drop" id="in" /> <span id="sel" class="anc"><img src="/template/zynzf/images/in_but.jpg"></span> <ul class="options show" id="content"> <li><span><a href="javascript:void(0)">站内</a></span></li> <li><span><a href="javascript:void(0)">站外</a></span></li> </ul> </div> <input type="submit" value="?? class="search-submit"> </form> </div> </div> <!--end topright--> <div class="clear"></div> </div><!--end top--> <div class="clear"></div> <!--start menu--> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" >关于我们</a></li> <li><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/supply/" >产品展示</a> <dd> <dl><a href="/rjqjl/" title="乌漆系?>乌漆系?/a></dl> <dl><a href="/zdq/" title="真石?>真石?/a></dl> <dl><a href="/qmtl/" title="墙面涂料">墙面涂料</a></dl> <dl><a href="/nzf/" title="d_?>d_?/a></dl> <dl><a href="/sxtl/" title="水性涂?>水性涂?/a></dl> <dl><a href="/wqtl/" title="外墙涂料">外墙涂料</a></dl> <dl><a href="/nqtl/" title="内墙涂料">内墙涂料</a></dl> </dd> </li> <li><a href="/download/" >工程案例</a></li> <li><a href="/about/about3.html" >加入我们</a> <dd> <dl><a href="/about/about2.html" title="工程漆加?>工程漆加?/a></dl><dl><a href="/about/about3.html" title="装修公司加入">装修公司加入</a></dl><dl><a href="/about/about4.html" title="装修漆加?>装修漆加?/a></dl> </dd> </li> <li><a href="/about/about5.html">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> </div> <!--end menu--> <div class="clear"></div> <div style="width:100%"> <img src="/template/zynzf/images/ad1.jpg" width="100%"> </div> <div class="ban_bottom"></div> <div class="clear"></div><!--start main--> <div class="main"> <!--start 左侧--> <div class="left"> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>新闻资讯</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/news/type/">d癄</a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></dt> <dt><a href="/news/gsdt/">公司动?/a></dt> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>产品分类</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/rjqjl/">乌漆系?/a></dt> <dt><a href="/zdq/">真石?/a></dt> <dt><a href="/qmtl/">墙面涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/45.html">遵义d微珠保温砂浆</a></dd> <dd><a href="/supply/44.html">遵义聚合物抗裂砂?/a></dd> <dt><a href="/nzf/">d_?/a></dt> <dd><a href="/supply/39.html">内外墙腻子粉</a></dd> <dd><a href="/supply/36.html">遵义环保d_?/a></dd> <dd><a href="/supply/34.html">遵义d_?/a></dd> <dt><a href="/sxtl/">水性涂?/a></dt> <dd><a href="/supply/31.html">水性石膏粉</a></dd> <dd><a href="/supply/28.html">遵义涂料</a></dd> <dt><a href="/wqtl/">外墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/15.html">外墙工程?/a></dd> <dd><a href="/supply/13.html">外墙d_?/a></dd> <dt><a href="/nqtl/">内墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/6.html">内墙防水涂料</a></dd> <dd><a href="/supply/1.html">内墙d_?/a></dd> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <!--start 联系我们--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>联系我们</h2></div> <div class="listcon"> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">联系人:</span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">何先?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">电话Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">13508512042</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">401838498@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">www.173864.live</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">地址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">贵州省遵义县三岔镇庆q居寨婆?8?/span> </p> </div> </div> <!--end 联系我们--> </div><!--end 左侧--> <!--start 右侧--> <div class="right"> <div class="title"><h2>新闻资讯<span>news</span></h2><div class="location">您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></div></div> <div class="content"> <div class="news_con"> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-12-26</span><a class="dt_1" title="涂料_在服上该如何z掉?" href="/news/179.html"> 涂料_在服上该如何z掉?</a></dt> <dd>涂料_在服上该如何z掉?遵义涂料编来告诉你Q不是家居装饰或是工作装饰Q涂料用是必不可少的。但涂料作ؓ装饰用时又给大家带来很大的费事,不只刺激性味大ƈ且粘在n上也难于z掉Q虽</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-12-18</span><a class="dt_1" title="涂料{同于a漆吗Q? href="/news/178.html"> 涂料{同于a漆吗Q?/a></dt> <dd>遵义涂料——在大多Ch的认知中Q涂料就是a漆,然而涂料ƈ不完全等同于Ҏ。漆、a漆的表观特征是液体的Q它不能늛除液体涂料以外的Z涂料。既然涵盖的范围不同Q因此若再将涂料与a漆的</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-12-11</span><a class="dt_1" title="d_的储存施工Ҏ不当会生什么情况?" href="/news/177.html"> d_的储存施工Ҏ不当会生什么情况?</a></dt> <dd>遵义内外墙腻子粉——徏{防水涂料在使用q程中,׃储存Ҏ不当或施工方法不正确Q会造成各种各样的质变。防水涂料进场后Q若没有马上施工或该防水材料生日期进场时间较q,可能产生以下</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-11-25</span><a class="dt_1" title="旧墙M选用遵义d_的原因" href="/news/176.html"> 旧墙M选用遵义d_的原因</a></dt> <dd>墙面出现了掉_、脱皮、脱落、发霉等现象是因为气候湿润,I气中的水分子会向墙体内渗透,致d层表面粉化。当气候干燥时储存在墙体内的水分子又会向空气中渗透致使腻子里层粉化,l过一D|</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-11-12</span><a class="dt_1" title="遵义涂料教你如何l涂料调? href="/news/175.html"> 遵义涂料教你如何l涂料调?/a></dt> <dd>遵义涂料编和大家一起分享一下涂料颜色的基本知识以及如何调色Q颜色的品种变化无尽Q绚丽多彩,但各U颜色之间又存在着一定的内在联系Q涂料颜色亦是。涂料除了具有保护防腐和某些如防霉、导</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-11-12</span><a class="dt_1" title="聚合物抗裂砂的注意事项" href="/news/174.html"> 聚合物抗裂砂的注意事项</a></dt> <dd>遵义聚合物抗裂砂的注意事项有哪些?遵义涂料编来ؓ大家介绍一下:1、施工期间及其后24时环境温度不得低于5℃,避开雨期施工Q?、搅拌用水应W合建筑施工用水标准Q严掺加其他Q?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-10-19</span><a class="dt_1" title="墙面_化、掉皮怎么办?" href="/news/173.html"> 墙面_化、掉皮怎么办?</a></dt> <dd>墙面_化、掉皮、褪Ԍ是墙面装修中一个比较常见的使用问题Q而不同原因引致的的墙面问题其解决Ҏ不是固定不变的。下面遵义内外墙d_小~来告诉你具体做法:1、铲除剥落部分重刮腻子白?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-10-19</span><a class="dt_1" title="墙面装修d_脱_的原因介绍" href="/news/172.html"> 墙面装修d_脱_的原因介绍</a></dt> <dd>d_作为找q的主要材料Q对墙体的整体质量v到至关重要的作用Q那么如果刮dq了有哪些原因呢,如何避免或者解军_Q遵义腻子粉编来告诉你Q?、腻子粉质量问题Q某些小厂家为降低成?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-09-27</span><a class="dt_1" title="吊顶d使用工艺程" href="/news/171.html"> 吊顶d使用工艺程</a></dt> <dd>吊顶使用d?必须严格按工艺流E操?否则,后期可能会面临吊开裂、脱皮、v泡等问题,处理h也更ȝ.q里遵义新花岗腻子有限公司小~ؓ大家介绍一下吊腻子的使用Ҏ和需要注意的</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2019-09-10</span><a class="dt_1" title="涂料的组成介l? href="/news/170.html"> 涂料的组成介l?/a></dt> <dd>涂料一般由四种基本成分Q成膜物质(树脂、^Ԍ、颜料(包括体质颜料Q、溶剂和d剂(助剂Q?、成膜物质是涂膜的主要成分,包括油脂、a脂加工品、纤l素衍生物、天然树脂、合成树脂和</dd> </dl> <div class=clear></div> </div> <div class="page"> <ul> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li> </ul> </div> </div> <!--end content--> </div> <!--end 右侧--> </div> <!--end main--> <div class="clear"></div> <!--foot--> <div class="footbg"> <div class="foot"> <div class="footbox"> <div class="footnav"> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> | <a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="#top">回到剙</a> | <a href="/4g/">手机|站</a> | <a href="/sitemap.html">XML地图</a></div> <div class="contact"> 地址Q贵州省遵义县三岔镇庆远居寨婆岭28?   全国咨询热线Q?3508512042   联系人:何先?/div> <div class="copyright"> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-10-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a >黔ICP?5016009?1</a> <br /> Copyright© <a href="http://www.173864.live">www.173864.live</a>  <a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义d_?/a>,<a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义内外墙腻子粉</a>?a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义涂料</a>{?Ƣ迎来电咨询. <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1256801264'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php%3Fid%3D1256801264%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <p> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=chishui" title="赤水" target="_blank" rel="nofollow">赤水</a> <a href="/city_index.aspx?city=huichuanqu" title="汇川? target="_blank" rel="nofollow">汇川?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongzixian" title="桐梓? target="_blank" rel="nofollow">桐梓?/a> <a href="/city_index.aspx?city=suiyangxian" title="l阳? target="_blank" rel="nofollow">l阳?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zhenganxian" title="正安? target="_blank" rel="nofollow">正安?/a> <a href="/city_index.aspx?city=fenggangxian" title="凤岗? target="_blank" rel="nofollow">凤岗?/a> <a href="/city_index.aspx?city=honghuagangqu" title="U花岗区" target="_blank" rel="nofollow">U花岗区</a> <a href="/city_index.aspx?city=meitanxian" title="湄潭? target="_blank" rel="nofollow">湄潭?/a> <a href="/city_index.aspx?city=renhuai" title="仁怀" target="_blank" rel="nofollow">仁怀</a> <a href="/city_index.aspx?city=yuqingxian" title="余庆? target="_blank" rel="nofollow">余庆?/a> <a href="/city_index.aspx?city=xishui" title="习水" target="_blank" rel="nofollow">习水</a> </p> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </div> </div></div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu li').hover(function(){ $(this).find('dd').show(); }, function(){ $(this).find('dd').hide(); }) }) </script> <!--foot--> <a href="http://www.173864.live/"><span class="STYLE1">ݿ©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.198186.tw">ɹ11ѡѡͼ</a> <a href="http://www.483650.tw">ʮһѡͼ</a> <a href="http://www.663399.tw">ַ</a> <a href="http://www.654541.tw">ʿ˿3淨</a> <a href="http://www.737484.tw">Ϊ</a> <a href="http://www.boxhpx.tw">ܻöǮ</a> <a href="http://www.pqusnw.tw">11ѡ5Ԥ</a> <a href="http://www.472456.tw">ʡʷϷ</a> <a href="http://www.654450.tw">ʮֿ</a> <a href="http://www.306472.tw">8ͼѯ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>