ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 涂料¾_˜åœ¨è¡£æœä¸Šè¯¥å¦‚何‹z—掉? - 遵义新花岗腻子有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="遵义涂料"> <meta name="Description" content="[field:description]"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <link href="/template/zynzf/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/zynzf/js/jquery-1.4.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zynzf/js/jquery.imagezoom.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="topline"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œéµä¹‰æ–°èŠ±å²—è…Õd­æœ‰é™å…¬å¸â€ç½‘站! </div> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.173864.live','涂料¾_˜åœ¨è¡£æœä¸Šè¯¥å¦‚何‹z—掉? - 遵义新花岗腻子有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24188/stat/"></script> </div> </div> </div> </div><!--end topline--> <div class="top"> <div class="logo"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="457" height="99"> <param name="movie" value="/template/zynzf/images/logoflash.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/zynzf/images/logoflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="99" wmode="transparent"></embed> </object></div> <div class="search"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search-panel"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误‚¾“入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误‚¾“入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误‚¾“入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误‚¾“入商品关键词'}" size="34"/> <div class="dropItem"> <input type="text" value="站内" readonly="readonly" class="drop" id="in" /> <span id="sel" class="anc"><img src="/template/zynzf/images/in_but.jpg"></span> <ul class="options show" id="content"> <li><span><a href="javascript:void(0)">站内</a></span></li> <li><span><a href="javascript:void(0)">站外</a></span></li> </ul> </div> <input type="submit" value="æ?ç´? class="search-submit"> </form> </div> </div> <!--end topright--> <div class="clear"></div> </div><!--end top--> <div class="clear"></div> <!--start menu--> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/about/" >关于我们</a></li> <li><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/supply/" >产品展示</a> <dd> <dl><a href="/rjqjl/" title="乌™ƒ¶æ¼†ç³»åˆ?>乌™ƒ¶æ¼†ç³»åˆ?/a></dl> <dl><a href="/zdq/" title="真石æ¼?>真石æ¼?/a></dl> <dl><a href="/qmtl/" title="墙面涂料">墙面涂料</a></dl> <dl><a href="/nzf/" title="è…Õd­¾_?>è…Õd­¾_?/a></dl> <dl><a href="/sxtl/" title="水性涂æ–?>水性涂æ–?/a></dl> <dl><a href="/wqtl/" title="外墙涂料">外墙涂料</a></dl> <dl><a href="/nqtl/" title="内墙涂料">内墙涂料</a></dl> </dd> </li> <li><a href="/download/" >工程案例</a></li> <li><a href="/about/about3.html" >加入我们</a> <dd> <dl><a href="/about/about2.html" title="工程漆加å…?>工程漆加å…?/a></dl><dl><a href="/about/about3.html" title="装修公司加入">装修公司加入</a></dl><dl><a href="/about/about4.html" title="装修漆加å…?>装修漆加å…?/a></dl> </dd> </li> <li><a href="/about/about5.html">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> </div> <!--end menu--> <div class="clear"></div> <div style="width:100%"> <img src="/template/zynzf/images/ad1.jpg" width="100%"> </div> <div class="ban_bottom"></div> <div class="clear"></div><!--start main--> <div class="main"> <!--start 左侧--> <div class="left"> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>产品分类</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/rjqjl/">乌™ƒ¶æ¼†ç³»åˆ?/a></dt> <dt><a href="/zdq/">真石æ¼?/a></dt> <dt><a href="/qmtl/">墙面涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/45.html">遵义çŽÕdŒ–微珠保温砂浆</a></dd> <dd><a href="/supply/44.html">遵义聚合物抗裂砂‹¹?/a></dd> <dt><a href="/nzf/">è…Õd­¾_?/a></dt> <dd><a href="/supply/39.html">内外墙腻子粉</a></dd> <dd><a href="/supply/36.html">遵义环保è…Õd­¾_?/a></dd> <dd><a href="/supply/34.html">遵义è…Õd­¾_?/a></dd> <dt><a href="/sxtl/">水性涂æ–?/a></dt> <dd><a href="/supply/31.html">水性石膏粉</a></dd> <dd><a href="/supply/28.html">遵义涂料</a></dd> <dt><a href="/wqtl/">外墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/15.html">外墙工程æ¼?/a></dd> <dd><a href="/supply/13.html">外墙è…Õd­¾_?/a></dd> <dt><a href="/nqtl/">内墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/6.html">内墙防水涂料</a></dd> <dd><a href="/supply/1.html">内墙è…Õd­¾_?/a></dd> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <!--start 左侧热销产品--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>热销产品</h2></div> <div class="hot"> <dl> <dt><a title="" href="/supply/45.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/201904271126424002418880301.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/201904271126424002418880301.jpg" height="116" width="178"></a></dt> <dd><a href="/supply/45.html" title="">遵义çŽÕdŒ–微珠</a></dd> </dl> <dl> <dt><a title="" href="/supply/44.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151202033140.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151202033140.jpg" height="116" width="178"></a></dt> <dd><a href="/supply/44.html" title="">遵义聚合物抗</a></dd> </dl> <dl> <dt><a title="" href="/supply/39.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151202031711.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151202031711.jpg" height="116" width="178"></a></dt> <dd><a href="/supply/39.html" title="">内外墙腻子粉</a></dd> </dl> <dl> <dt><a title="" href="/supply/36.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151202024918.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151202024918.jpg" height="116" width="178"></a></dt> <dd><a href="/supply/36.html" title="">遵义环保è…Õd­</a></dd> </dl> </div> </div> <!--end 左侧热销产品--> <div class="clear"></div> <!--start 联系我们--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>联系我们</h2></div> <div class="listcon"> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">联系人:</span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">何先ç”?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">电话åQ?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">13508512042</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">邮箱åQ?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">401838498@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">¾|‘址åQ?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">www.173864.live</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">地址åQ?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">贵州省遵义县三岔镇庆˜qœå±…寨婆å²?8å?/span> </p> </div> </div> <!--end 联系我们--> </div><!--end 左侧--> <!--start 右侧--> <div class="right"> <div class="title"><h2>新闻详细<span>/News</span></h2><div class="location">您现在的位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">è…Õd­ç™„¡§‘</a> > 详细内容</div></div> <div class="content"> <div class="ih6"> <h1> 涂料¾_˜åœ¨è¡£æœä¸Šè¯¥å¦‚何‹z—掉? </h1> <h2 style="text-align:center;font-size:13px;">来源åQ?a href='http://www.173864.live/news/179.html'>http://www.173864.live/news/179.html</a>    å‘布旉™—´ : 2019-12-26<h2> </div> <div class="content"> <p><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">涂料¾_˜åœ¨è¡£æœä¸Šè¯¥å¦‚何‹z—掉?<b>遵义涂料</b>ž®ç¼–来告诉你åQ?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">不管是家居装饰或是工作装饎ͼŒæ¶‚料使用是必不可ž®‘的。但涂料作äؓ装饰用时又给大家带来很大的费事,不只刺激性味大åƈ且粘在èín上也难于‹z—掉åQŒè™½ç„¶å¦‚今的涂料呌™¶‹äºŽæ— å‘Ÿë€‚这时你要问åQŒå½“涂料不小心弄在了衣服上时应该怎样‹z—掉呢?用啥能洗掉?</span><br /> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">关于装饰师傅åQŒæ¶‚料粘在èín上是正常的事åQŒä»–们有他们的办法去掉涂料。而关于咱们普通äh来说åQŒä¸ž®å¿ƒ¾_˜åˆ°æ¶‚æ–™åQŒé‚£çœŸçš„有点费事ã€?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20191226/20191226095027_2491.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">涂料¾_˜åˆ°íw«ä¸ŠåQŒå…¶å®žåƈ不是像说的那么费事清‹zã€‚那涂料怎样‹z—掉呢?和用啥能‹z—掉涂料åQŸè‹¥æ˜¯æ˜¯æ‰‹ä¸Š¾_˜åˆ°æ¶‚æ–™åQŒé‚£ä¹ˆå¯ä»¥ç”¨é¦™è•‰æ°´æˆ–许是汽æÑa。不˜q‡æˆ‘觉得香蕉水有副作用仍是用汽æÑaå¯ÒŽ¯”好,½I¶ç«Ÿå»‰ä­hòq¶ä¸”½Ž€å•èŽ·å¾—。去掉手上的涂料后再用番½W•æˆ–‹z—手液再清洁‹zå‡€ã€?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">若是涂料沑֜¨è¡£æœä¸Šï¼Œåœ¨æ¶‚料没òq²å‰å¯ä»¥ç”¨ç¨€é‡Šå‰‚、香蕉水、汽沚w‡å¤æ“‹z—,最¾lˆå†ç”¨æ´—衣粉或许番笕再清‹zä¸¤å¤´å³å¯ã€‚不˜q‡å…³äºŽå¹²äº†çš„衣服那就å¯ÒŽ¯”费事了,˜q™æ—¶å’׃»¬ä¸èƒ½å†ç”¨é¦™è•‰æ°´ç­‰é‡å¤æ“洗了,要不然衣服搓破了、色彩腿了还没清‹zå¥½å‘¢ã€?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">涂料òq²äº†çš„衣服,å’׃»¬å¯ä»¥ç”¨æ¸…凉æÑa来一点一ç‚ÒŽ¶‚åQŒå‡ åˆ†é’ŸåŽå†ç”¨æ£‰èŠÞqƒ˜q›è¡Œæ“¦æ´—åQŒä¸˜q‡è¿™ä¸ªæ—¶åˆÕd¾ˆé•¿ä¹Ÿå¾ˆè´¹å¿ƒæ€ã€‚还有一¿Uå³æ˜¯è´¹äº‹ç‚¹çš„办法,往锅里攄¡¢±é¢å’Œž®‘数的石灎ͼŒæŠŠè¡£æœæ”¾˜q›é‡Œè¾¹ç…®åQŒå¥½åŽå†ç”¨ç•ª½W•æ¸…‹zã€‚那么涂料自然会掉落。可是这个办法也不太适用。不只是时刻上,煮后的衣服说不定都不能穿了ã€?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"></span> </p> </div> <div class="next"> <div> <div>上一æ?<a href="180.html">遵义内外墙腻子粉教你内墙涂刷æ–ÒŽ³•</a></div> <div>下一æ?<a href="178.html">涂料½{‰åŒäºŽæÑa漆吗åQ?/a></div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <div class="info_key"> <span> <div class="tag"> 相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%d7%f1%d2%e5%cd%bf%c1%cf'>遵义涂料</a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%bf%c1%cf'>涂料</a>, </div> </span> </div> <div class="clear"> </div> <div class=n_info_con2> <H4 class=t04> 相关资讯 </H4> <div class=info_b> <ul class=p_list_ul> <li> <a href="/news/179.html" title="涂料¾_˜åœ¨è¡£æœä¸Šè¯¥å¦‚何‹z—掉?"> 涂料¾_˜åœ¨è¡£æœä¸Šè¯¥å¦‚何‹z—掉? </a> </li> <li> <a href="/news/178.html" title="涂料½{‰åŒäºŽæÑa漆吗åQ?> 涂料½{‰åŒäºŽæÑa漆吗åQ? </a> </li> <li> <a href="/news/175.html" title="遵义涂料教你如何¾l™æ¶‚料调è‰?> 遵义涂料教你如何¾l™æ¶‚料调è‰? </a> </li> <li> <a href="/news/174.html" title="聚合物抗裂砂‹¹†çš„注意事项"> 聚合物抗裂砂‹¹†çš„注意事项 </a> </li> </ul> <div class=clear> </div> </div> </div> <div class=n_info_con2> <H4 class=t04> 相关产品 </H4> <div class=info_b> <dl> <dt> <a title="" href="/supply/66.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110737.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110737.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/66.html" title="内外墙腻子粉ä»äh ¼"> 内外墙腻子粉ä»äh ¼ </a> </dd> </dl><dl> <dt> <a title="" href="/supply/65.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110638.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110638.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/65.html" title="内外墙腻子粉厂家"> 内外墙腻子粉厂家 </a> </dd> </dl><dl> <dt> <a title="" href="/supply/64.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110614.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110614.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/64.html" title="内外墙腻子粉批发"> 内外墙腻子粉批发 </a> </dd> </dl><dl> <dt> <a title="" href="/supply/63.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110150.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110150.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/63.html" title="遵义è…Õd­¾_‰ä­hæ ?> 遵义è…Õd­¾_‰ä­hæ ? </a> </dd> </dl> <div class=clear> </div> </div> </div> </div> <!--end content--> <div class="clear"> </div> <!--end 右侧--> </div> <!--end main--> <div class="clear"></div> <!--foot--> <div class="footbg"> <div class="foot"> <div class="footbox"> <div class="footnav"> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> | <a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="#top">回到™å‰™ƒ¨</a> | <a href="/4g/">手机¾|‘ç«™</a> | <a href="/sitemap.html">XML地图</a></div> <div class="contact"> 地址åQšè´µå·žçœéµä¹‰åŽ¿ä¸‰å²”镇庆远居寨婆岭28å?   全国咨询热线åQ?3508512042   联系人:何先ç”?/div> <div class="copyright"> Powered by <a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-10-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a >黔ICPå¤?5016009å?1</a> <br /> Copyright© <a href="http://www.173864.live">www.173864.live</a>  <a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义è…Õd­¾_?/a>,<a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义内外墙腻子粉</a>å’?a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义涂料</a>½{?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢. <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1256801264'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php%3Fid%3D1256801264%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <p> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=chishui" title="赤水" target="_blank" rel="nofollow">赤水</a> <a href="/city_index.aspx?city=huichuanqu" title="汇川åŒ? target="_blank" rel="nofollow">汇川åŒ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongzixian" title="桐梓åŽ? target="_blank" rel="nofollow">桐梓åŽ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=suiyangxian" title="¾l¥é˜³åŽ? target="_blank" rel="nofollow">¾l¥é˜³åŽ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zhenganxian" title="正安åŽ? target="_blank" rel="nofollow">正安åŽ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=fenggangxian" title="凤岗åŽ? target="_blank" rel="nofollow">凤岗åŽ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=honghuagangqu" title="¾U¢èŠ±å²—区" target="_blank" rel="nofollow">¾U¢èŠ±å²—区</a> <a href="/city_index.aspx?city=meitanxian" title="湄潭åŽ? target="_blank" rel="nofollow">湄潭åŽ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=renhuai" title="仁怀" target="_blank" rel="nofollow">仁怀</a> <a href="/city_index.aspx?city=yuqingxian" title="余庆åŽ? target="_blank" rel="nofollow">余庆åŽ?/a> <a href="/city_index.aspx?city=xishui" title="ä¹ æ°´" target="_blank" rel="nofollow">ä¹ æ°´</a> </p> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </div> </div></div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu li').hover(function(){ $(this).find('dd').show(); }, function(){ $(this).find('dd').hide(); }) }) </script> <!--foot--> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".jqzoom").imagezoom(); $("#thumblist li a").click(function(){ $(this).parents("li").addClass("tb-selected").siblings().removeClass("tb-selected"); $(".jqzoom").attr('src',$(this).find("img").attr("mid")); $(".jqzoom").attr('rel',$(this).find("img").attr("big")); }); }); </script> <a href="http://www.173864.live/"><span class="STYLE1">¹óÖÝ¿ìÈý¿ª½±ÒÅ©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>