?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 遵义涂料_遵义d_厂家_遵义内外墙腻子粉批发-遵义新花岗腻子有限公?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <link href="/template/zynzf/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="topline"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“遵义新花岗d有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.173864.live','遵义涂料_遵义d_厂家_遵义内外墙腻子粉批发-遵义新花岗腻子有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24188/stat/"></script> </div> </div> </div> </div><!--end topline--> <div class="top"> <div class="logo"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="457" height="99"> <param name="movie" value="/template/zynzf/images/logoflash.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/zynzf/images/logoflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="99" wmode="transparent"></embed> </object></div> <div class="search"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search-panel"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误入商品关键词'}" size="34"/> <div class="dropItem"> <input type="text" value="站内" readonly="readonly" class="drop" id="in" /> <span id="sel" class="anc"><img src="/template/zynzf/images/in_but.jpg"></span> <ul class="options show" id="content"> <li><span><a href="javascript:void(0)">站内</a></span></li> <li><span><a href="javascript:void(0)">站外</a></span></li> </ul> </div> <input type="submit" value="?? class="search-submit"> </form> </div> </div> <!--end topright--> <div class="clear"></div> </div><!--end top--> <div class="clear"></div> <!--start menu--> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" >关于我们</a></li> <li><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/supply/" >产品展示</a> <dd> <dl><a href="/rjqjl/" title="乌漆系?>乌漆系?/a></dl> <dl><a href="/zdq/" title="真石?>真石?/a></dl> <dl><a href="/qmtl/" title="墙面涂料">墙面涂料</a></dl> <dl><a href="/nzf/" title="d_?>d_?/a></dl> <dl><a href="/sxtl/" title="水性涂?>水性涂?/a></dl> <dl><a href="/wqtl/" title="外墙涂料">外墙涂料</a></dl> <dl><a href="/nqtl/" title="内墙涂料">内墙涂料</a></dl> </dd> </li> <li><a href="/download/" >工程案例</a></li> <li><a href="/about/about3.html" >加入我们</a> <dd> <dl><a href="/about/about2.html" title="工程漆加?>工程漆加?/a></dl><dl><a href="/about/about3.html" title="装修公司加入">装修公司加入</a></dl><dl><a href="/about/about4.html" title="装修漆加?>装修漆加?/a></dl> </dd> </li> <li><a href="/about/about5.html">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> </div> <!--end menu--> <div class="clear"></div> <div style="width:100%"> <img src="/template/zynzf/images/ad1.jpg" width="100%"> </div> <div class="ban_bottom"></div> <div class="clear"></div><!--start main--> <div class="main"> <!--start 左侧--> <div class="left"> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>新闻资讯</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/news/type/">d癄</a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></dt> <dt><a href="/news/gsdt/">公司动?/a></dt> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>产品分类</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/rjqjl/">乌漆系?/a></dt> <dt><a href="/zdq/">真石?/a></dt> <dt><a href="/qmtl/">墙面涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/45.html">遵义d微珠保温砂浆</a></dd> <dd><a href="/supply/44.html">遵义聚合物抗裂砂?/a></dd> <dt><a href="/nzf/">d_?/a></dt> <dd><a href="/supply/39.html">内外墙腻子粉</a></dd> <dd><a href="/supply/36.html">遵义环保d_?/a></dd> <dd><a href="/supply/34.html">遵义d_?/a></dd> <dt><a href="/sxtl/">水性涂?/a></dt> <dd><a href="/supply/31.html">水性石膏粉</a></dd> <dd><a href="/supply/28.html">遵义涂料</a></dd> <dt><a href="/wqtl/">外墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/15.html">外墙工程?/a></dd> <dd><a href="/supply/13.html">外墙d_?/a></dd> <dt><a href="/nqtl/">内墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/6.html">内墙防水涂料</a></dd> <dd><a href="/supply/1.html">内墙d_?/a></dd> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <!--start 联系我们--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>联系我们</h2></div> <div class="listcon"> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">联系人:</span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">何先?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">电话Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">13508512042</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">401838498@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">www.173864.live</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">地址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">贵州省遵义县三岔镇庆q居寨婆?8?/span> </p> </div> </div> <!--end 联系我们--> </div><!--end 左侧--> <!--start 右侧--> <div class="right"> <div class="title"><h2>新闻资讯<span>news</span></h2><div class="location">您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_7.html">新闻信息</a></div></div> <div class="content"> <div class="news_con"> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-05-19</span><a class="dt_1" title="建筑内墙防水涂料如何正确合理使用Q? href="/news/131.html"> 建筑内墙防水涂料如何正确合理使用Q?/a></dt> <dd> 建筑内墙防水涂料如何正确合理使用Q只要有建筑工程的地方就一定有防水材料Q防水涂料种cL较多Q根据不同防水涂料的性能用在建筑上也是有讲究的,今天为大家简qC下如何正合理的?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-04-27</span><a class="dt_1" title="建筑外墙真石漆的三分涂料七分? href="/news/130.html"> 建筑外墙真石漆的三分涂料七分?/a></dt> <dd> 建筑外墙真石漆的三分涂料七分? 三分涂料七分施工Q徏{外墙装饰好与否Q外墙涂料施工师傅手艺是关键因素Q不q,同时挑选好涂料q三分也是非帔R要,而真x比一般涂料要更加优势?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-04-20</span><a class="dt_1" title="改善遵义d_附着力的ҎQ? href="/news/129.html"> 改善遵义d_附着力的ҎQ?/a></dt> <dd> 改善遵义d_附着力的ҎQ? d_附着力会直接影响到涂料的施工质量Q很多项目在施工q程中才发现d_附着力差Q但是外墙腻子粉施工已经完成很大面积Q工期成本等各方面因素考虑Q?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-04-13</span><a class="dt_1" title="贵州外墙保温材料在进行施工时该留意哪些细节呢Q? href="/news/128.html"> 贵州外墙保温材料在进行施工时该留意哪些细节呢Q?/a></dt> <dd> 贵州外墙保温材料在进行施工时该留意哪些细节呢Q? 1、一定不要在雨天q行h以及保温施工情况? 2、当h防水层的扑^层都是要W合质量的需?来达到规定的一个干燥程度?</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-03-30</span><a class="dt_1" title="遵义外墙工程漆和家装漆有什么不同?" href="/news/127.html"> 遵义外墙工程漆和家装漆有什么不同?</a></dt> <dd> 遵义外墙工程漆和家装漆有什么不同? W?、h根{其实很多时候我们要看某一U品的好坏Qh格是个非常直接的因素和方法,而今天所谓的工程漆和家用?大的区别也是有h格的Q这是因?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-03-23</span><a class="dt_1" title="贵州内墙防水涂料的施工工? href="/news/126.html"> 贵州内墙防水涂料的施工工?/a></dt> <dd> 贵州内墙防水涂料的施工工艺如下: 1、待施工基面必须q净、坚固、无Ҏ及松散附着物ƈ呈湿润状Q但不能有积_ 2、按混合配比Q一边开动慢速搅拌器Q一边将_料~慢加入液料?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-03-10</span><a class="dt_1" title="贵州内墙涂料的施工工艺?" href="/news/125.html"> 贵州内墙涂料的施工工艺?</a></dt> <dd> 贵州内墙涂料的施工工艺? 大家在进行内墙漆施工工艺的时候,有些问题q是需要大家注意v来的Q细节不可忽视?1、定颜色 (1)在色板上Q甚x涂料桶上Q所看到的颜色可能会跟涂?/dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-03-02</span><a class="dt_1" title="贵州乌漆的施工注意事项有哪些?" href="/news/124.html"> 贵州乌漆的施工注意事项有哪些?</a></dt> <dd> 贵州乌漆的施工注意事项有哪些?下面编l大家介l一下: 乌漆是乌涂料的俗Uͼ诞生于二十世U七十年代中下期Q是以丙烯酸酯共聚^液ؓ代表的一大类合成树脂x涂料。^胶漆具备</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-02-02</span><a class="dt_1" title="如何查贵州内墙腻子粉是否完全q燥Q? href="/news/122.html"> 如何查贵州内墙腻子粉是否完全q燥Q?/a></dt> <dd> 如何查贵州内墙腻子粉是否完全q燥Q? 我们在刷d的时候,只有W?层的d完全q燥才能L二遍Q所以我们要学会验证怎样使完全干燥状态,对于q个我们可以Ҏ多种Ҏ去识</dd> </dl> <dl class="news_dl"> <dt><span class=dt_2>2018-01-19</span><a class="dt_1" title="贵州外墙d_施工完后有d气怎么办?" href="/news/121.html"> 贵州外墙d_施工完后有d气怎么办?</a></dt> <dd> 贵州外墙d_施工完后有d气怎么办? 批刮d_常见现象:施工q程中生气泡以及过一D|间后Q腻子粉表面h? 一、生原因: 1、基底过于粗</dd> </dl> <div class=clear></div> </div> <div class="page"> <ul> <li class="previous_s"><a href="News_6.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_solid">7</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="next"><a href="News_8.html">下一?/a></li> </ul> </div> </div> <!--end content--> </div> <!--end 右侧--> </div> <!--end main--> <div class="clear"></div> <!--foot--> <div class="footbg"> <div class="foot"> <div class="footbox"> <div class="footnav"> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> | <a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="#top">回到剙</a> | <a href="/4g/">手机|站</a> | <a href="/sitemap.html">XML地图</a></div> <div class="contact"> 地址Q贵州省遵义县三岔镇庆远居寨婆岭28?   全国咨询热线Q?3508512042   联系人:何先?/div> <div class="copyright"> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-10-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a target="_blank" rel="nofollow" >黔ICP?5016009?1</a> <br /> Copyright© <a href="http://www.173864.live">www.173864.live</a>  <a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义d_?/a>,<a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义内外墙腻子粉</a>?a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义涂料</a>{?Ƣ迎来电咨询. <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1256801264'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php%3Fid%3D1256801264%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <p> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=chishui" title="赤水" target="_blank" rel="nofollow">赤水</a> <a href="/city_index.aspx?city=huichuanqu" title="汇川? target="_blank" rel="nofollow">汇川?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongzixian" title="桐梓? target="_blank" rel="nofollow">桐梓?/a> <a href="/city_index.aspx?city=suiyangxian" title="l阳? target="_blank" rel="nofollow">l阳?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zhenganxian" title="正安? target="_blank" rel="nofollow">正安?/a> <a href="/city_index.aspx?city=fenggangxian" title="凤岗? target="_blank" rel="nofollow">凤岗?/a> <a href="/city_index.aspx?city=honghuagangqu" title="U花岗区" target="_blank" rel="nofollow">U花岗区</a> <a href="/city_index.aspx?city=meitanxian" title="湄潭? target="_blank" rel="nofollow">湄潭?/a> <a href="/city_index.aspx?city=renhuai" title="仁怀" target="_blank" rel="nofollow">仁怀</a> <a href="/city_index.aspx?city=yuqingxian" title="余庆? target="_blank" rel="nofollow">余庆?/a> <a href="/city_index.aspx?city=xishui" title="习水" target="_blank" rel="nofollow">习水</a> </p> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </div> </div></div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu li').hover(function(){ $(this).find('dd').show(); }, function(){ $(this).find('dd').hide(); }) }) </script> <!--foot--> <a href="http://www.173864.live/"><span class="STYLE1">ݿ©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.nckzhh.tw">㶫10©</a> <a href="http://www.278346.tw">Ʊ̼ʱ</a> <a href="http://www.jhtdms.tw">11ѡ5ֻͼ</a> <a href="http://www.138441.tw">ʷн</a> <a href="http://www.ttgctu.tw">ʵӾ̳Ͷע</a> <a href="http://www.696943.tw">ͼ</a> <a href="http://www.321095.tw">ְ˹߼ƻ</a> <a href="http://www.ucoenw.tw">2011ŹƱƼ</a> <a href="http://www.wgxlfs.tw">11ѡ5ۺͼ</a> <a href="http://www.520279.tw">ʮһѡɼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>